logo

Kim jesteśmy

Szkoła Fachu – jedyna taka szkoła w regionie, która uczy zawodu spawacza, ślusarza oraz operatora maszyn CNC poprzez praktykę w nowoczesnej fabryce pod okiem doświadczonych specjalistów.

Jest to wspólny projekt firmy Kotniz – jednego z największych na świecie producentów akcesoriów ze stali kwasoodpornej do luksusowych jachtów oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego – jednostkę edukacyjną, która od 60 lat specjalizuje się w kształceniu zawodowym.

Takie połączenie gwarantuje dogłębne poznanie zawodu potwierdzone dyplomem oraz niezbędnymi uprawnieniami.

Oferujemy

 • zdobywasz zawód ślusarza w 14 miesięcy
 • większość zajęć prowadzona w nowoczesnej fabryce pod okiem doświadczonych fachowców
 • gwarancja zatrudnienia dla najlepszych
 • uprawnienia spawalnicze w metodzie TIG wystawione przez Instytut Spawalnictwa
 • 3 specjalizacje: spawacz, operator CNC, ślusarz
 • jedynie 250 zł miesięcznie

Zgłoś się

* pola obowiązkowe

 
 
 

 

Informacje organizacyjne

Zawód: ślusarz

Czesne: 250 zł / m-c

Zajęcia odbywają się:

 • poniedziałki i środy w godz. 15.30-19.30
 • oraz w soboty w godz. 8.00-16.00

Miejsce realizacji zajęć:

 • zajęcia teoretyczne: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77
 • zajęcia praktyczne: KOTNIZ, Białystok-Zaścianki, ul. Usługowa 7

Uzyskane kwalifikacje (po pozytywnym zdaniu egzaminów):

 1. Tytuł zawodowy w zawodzie Ślusarz, potwierdzony dyplomem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (warunkiem uzyskania tytułu zawodowego jest wykształcenie średnie lub zawodowe).
 2. Uprawnienia spawalnicze w metodzie TIG wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (świadectwo kwalifikacji, książeczka spawacza).
 3. Certyfikat KOTNIZ.

Program nauczania:

 • Maszynoznawstwo i pomiary
 • Rysunek techniczny
 • Obróbka ręczna
 • Obróbka maszynowa
 • Spawanie metodą TIG 141

Rekrutacja:

ZDZ w Białymstoku
tel. 85 675 24 91, mail: rekrutacja@szkolafachu.pl
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77 pok. nr 3 parter

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • ukończony 18 rok życia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie ślusarz i spawacza
 • predyspozycje do pracy w zawodzie – rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 • dowodu osobisty (do wglądu)
 • opcjonalnie: kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie zawodowe lub średnie
 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ)

Kontakt

Kotniz

ul. Usługowa 7
15-521 Białystok


tel. 85 675-13-89

ZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77
15-003 Białystok